REGULAMIN  OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS SZKOLEŃ i WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU1. Wypożyczający zostawia w zastaw kaucję lub dobrowolnie dokument ze zdjęciem.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na wypożyczenie sprzętu lub udział w szkoleniu.

3. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia.

4. Osoby pełnoletnie, korzystające z usług firmy Lsurf żeglują na własną odpowiedzialność.

5. Wypożyczający oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

6. Osoby niepełnoletnie, korzystające z usług firmy Lsurf, żeglują na odpowiedzialność rodziców, bądz opiekunów.

7. Osoby niepełnoletnie, uczestniczące w zajęciach muszą nosić kamizelkę asekuracyjną.

8. Podczas szkolenia każdy z uczestników jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń instruktora.

9. Uczestnik szkolenia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach sportowych.

10.Wypożyczający wnosi opłatę w wysokości 25 zł za udzielenie pomocy na wodzie - w przypadku własnej lekkomyślności.
REGULAMIN PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO1. Do przechowalni przyjmuje się deski windsurfingowe, pędniki otaklowane oraz żagle, maszty i osprzęt, spakowane w pokrowce oraz inny sprzęt w miarę posiadanego miejsca.

2. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży, ani z innego, nielegalnego zródła.

3. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy przechowalni, w obecności pracownika przechowalni.

4. Odbiór sprzętu poza godzinami pracy przechowalni prosimy zgłaszać telefonicznie.

5. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia czy braki sprzętu powstałe w czasie użytkowania go przez właściciela w ciągu dnia.

6. Nie odpowiadamy za wady ukryte sprzętu, wynikłe w czasie jego przechowywania np.: pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku.

7. Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia, musi to być zgłoszone na piśmie.

8. Opłata za deklarowany okres przechowywania musi zostac uregulowana najpóźniej w dniu odbioru sprzętu z przechowalni .

9. Przechowalnia nie odpowiada za inny drobny sprzęt (pianki, buty, luzne palety, przeguby, stateczniki itp.) pozostawione w wiatach i na plaży.

10. Pracownicy dołożą wszelkich starań, aby powierzony sprzęt przechowywany był bezpiecznie i w należytych warunkach.

 

Korzystanie z usług firmy Lsurf jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższych regulaminów.

 

 logo Lsurflogo Lsurflogo Lsurf